🏠 | Финский | Грамматика |

Финская грамматика

Objecti

Genetiivi

Partitiivi

Tulos = Asia on valmis.Prossessi = Asia ei ole valmis.
Luin lehden aamulla.Nyt minä luen lehteä.
Äiti siivoaa keittiönÄiti siivoaa keittiötä ja poika leikkii lattialla.
HUOM!
Kenet?
minutmeidät
sinutteidät
hänetheidät

Vien sinut autolla kouluun.
Tunnetko heidät?

Negatiivinen lause

Jessica ei tunne häntä.
Minun ei tarvitse ostaa sanakirjaa.
Älä pelkää pimeää!

Ainesanat

Juotkl teetä?
Sinun täytyy syödä myös salattia.
Juo paljon vettä, kun olet sairas!

Verbi + P

Minä opiskelen matematiikkaa.
Minun täytyy auttaa äitiä.
Älä häiritse minua!

Imperfekti

o, ö, u, y
pysyvät
sanon sanoin
säilön säilöin
puhun puhuin
kysyn kysyin
a, ä, e, i
menevät pois
odotan odotin
pidän pidin
opiskelen opiskelin
uin uin
HUOM! hän-persoona:Ei pitkää vokaalia! hän odotti... hän puhui... hän avasi...
a → o
jos verbissä on 2 tavua ja
jos 1. tavussa on a
alan aloin
laulan lauloin
Negatiivinen Imperfekti
Verbityyppi 1 ja 2
nut/nyt + neet
asuasyö
🠋🠋
enasunutensyönyt etasunuthän eisyönyt hän eiasunuthän eisyönyt emmeasuneetemmesyöneet etteasuneetettesyöneet he eivätasuneethe eivätsyöneet
HUOM! tietää
en tietänyt / en tiennyt
emme tietäneet / emme tienneetVerbityyppi 3
nut/nyt + neet lut/ + leet
sut/syt + rut/ryt + reet
tullapes
🠋🠋 entullutenpessyt ettullutetpessyt hän eitulluthän eipessyt emmetulleetemmepesseet ettetulleetettepesseet he eivättulleethe eivätpesseet
Verbityyppi 4, 5 ja 6
nnut/nnyt + nneet
osata tarvita paeta
🠋🠋🠋 enosannutentarvinnutenpaennut etosannutettarvinnutetpaennut hän eiosannuthän eitarvinnuthän eipaennut emmeosanneetemmetarvinneetemmepaennut etteosanneetettetarvinneetettepaennut he eivätosanneethe eivättarvinneethe eivätpaennut
Perfekti
olen
olet
on
+ nut/nyt olen syönyt/asunut
olet syönyt/asunut
on syönyt/asunut
olemme
olette
ovat
+ neet olemme syöneet/asuneet
ovat syöneet/asuneet
olette syöneet/asuneet
Negatiivinen Perfekti
en
et
ei
ole + nut/nyt en ole syönyt
et ole syönyt
ei ole syönyt
emme
ette
eivät
ole + neet emme ole syöneet
ette ole syöneet
eivät ole syöneet

Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti

Joku Jokin
JOKUJOKIN
NjokuNjokin
P jotakuta P jotakin
V jo...ku... V jo...kin

Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti

🔝