🏠 | Финский | Упражнения |

SM2 Kap 5 Har 10

Harjoitus 10. Sivu 166

Kirjoita kun-lause perfektissä

pestä hampaat, löytää avain, tehdä ruoka, korjata pyörä, tulla ravintolaan, kirjoitta kirje, valita sopiva paita.
nut или nyt зависит только от согласования гласных.

1. Kun minä olen pessyt hampaat, menen nukkumaan.

2. Kun vanhemmat _____________, he pyytävät lapset syömään.

3. Kun asiakkaat _____________, he odottavat tarjoilijaa pöydässä.

4. Kun Timo _____________, hän ajaa sillä kirjastoon.

5. Kun minä _____________, menen kassalle maksamaan sen.

6. Kun tyttö _____________, hän avaa oven.

7. Kun minä _____________ , vien sen postiin.

Связанные темы: (Related Subjects:)

Negatiivinen Imperfekti имеет ту же форму глагола что и Perfekti

Negatiivinen Imperfekti
Verbityyppi 1 ja 2
nut/nyt + neet
asuasyö
🠋🠋
enasunutensyönyt etasunuthän eisyönyt hän eiasunuthän eisyönyt emmeasuneetemmesyöneet etteasuneetettesyöneet he eivätasuneethe eivätsyöneet
HUOM! tietää
en tietänyt / en tiennyt
emme tietäneet / emme tienneetVerbityyppi 3
nut/nyt + neet lut/ + leet
sut/syt + rut/ryt + reet
tullapes
🠋🠋 entullutenpessyt ettullutetpessyt hän eitulluthän eipessyt emmetulleetemmepesseet ettetulleetettepesseet he eivättulleethe eivätpesseet
Verbityyppi 4, 5 ja 6
nnut/nnyt + nneet
osata tarvita paeta
🠋🠋🠋 enosannutentarvinnutenpaennut etosannutettarvinnutetpaennut hän eiosannuthän eitarvinnuthän eipaennut emmeosanneetemmetarvinneetemmepaennut etteosanneetettetarvinneetettepaennut he eivätosanneethe eivättarvinneethe eivätpaennut
Perfekti
olen
olet
on
+ nut/nyt olen syönyt/asunut
olet syönyt/asunut
on syönyt/asunut
olemme
olette
ovat
+ neet olemme syöneet/asuneet
ovat syöneet/asuneet
olette syöneet/asuneet
Negatiivinen Perfekti
en
et
ei
ole + nut/nyt en ole syönyt
et ole syönyt
ei ole syönyt
emme
ette
eivät
ole + neet emme ole syöneet
ette ole syöneet
eivät ole syöneet

Форма глагола в Perfekti такая же как и в Negatiivinen Imperfekti